بوقلمان اثر سعید طلایی

«بوقلمان»، مجموعه شعرهای طنز سعید طلایی اند كه در فاصله سالهای 89 تا 95 سروده شده اند.

1400/08/24
|
08:26طلایی درباره این كتاب می نویسد: «اینجانب، سعید طلایی همواره در مقابل وسوسه دوستان ناباب مبنی بر چاپ مجموعه اشعارم مقاومت می كردم و پیوسته بر شیطان رجیم لعنت می فرستادم. بنده عمیقاً اعتقاد داشتم كه این كار موجب قطع درختانی خواهد شد كه بسی بیشتر از شعرهای طنزآمیز شاعری جوان به درد مردمان می خورند. با این حال از آنجا كه هیچ انسانی از خطا مصون نیست، شما هم اكنون با كتاب بوقلمان روبرویید. شرمسارم، اما امیدوارم لااقل از خواندن كتاب یك مقداری لذت ببرید، تا گناه همدستی در قطع درختان مذكور یك مقداری شسته شود. به امید آن روز .»

دسترسی سریع