جدی نگیرید، جدی بگیرید شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:20 به مدت 10 دقیقه

رادیو صبا

جدي نگيريد، جدي بگيريد

ترافیك جاده های شمال زیر ذره بین طنز

🚘 🛣
"جدی نگیرید،جدی بگیرید"
روزهای یكشنبه و سه شنبه ساعت١٢:٠٠
تهیه كننده: #امیرعباس_اشرف
اجرا: #امیرحسین_مدرس
نویسنده: #علی_زراندوز

1397/01/11
|
08:30
دسترسی سریع
جدی نگیرید، جدی بگیرید