زنگ تفریح شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 20 دقیقه

رادیو صبا

زنگ تفريح

زنگ تفریح

بررسی مسائل مختلف از نگاه كودكان در قالب طنز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
زنگ تفریح