لیگ عشاق هر روز از ساعت 16 به مدت 60

رادیو صبا

ليگ عشاق

لیگ عشاق

مسابقه بین زوج های جوان كه از شبكه رادیویی صبا بر روی آنتن می رود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 16

مدت برنامه:60

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
لیگ عشاق