صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

رادیو صبا در برنامه «زندگی به وقت صبا» به اهمیت "داشتن هدف در زندگی" تأکید می کند.

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، «زندگی به وقت صبا» عنوان برنامه ای با محوریت موضوعات اخلاقی و مباحث اجتماعی و فردی روی آنتن می رود.

این برنامه روز چهارشنبه دهم آبان از اهمیت "داشتن هدف در زندگی" می گوید.

سجاد کلبادی نژاد تهیه کننده و نازنین مهمینی، امیر زنده دلان مجری - بازیگران «زندگی به وقت صبا» هستند.

ملیحه مرادی جعفری و امیر زنده دلان نیز نویسندگی برنامه را بر عهده دارند.

برنامه «زندگی به وقت صبا» ساعت 19:30 به مدت 60 دقیقه روی موج اف ام ردیف 105,5 مگاهرتز از رادیو صبا با مخاطبان همراه می شود.

مرتبط با این خبر

  • "پیامدهای غرور در زندگی" به روایت رادیو صبا

  • آشنایی با معیارهای تشخیص حق از باطل

  • رادیو صبا با بررسی نقش "تنبیه" در زندگی

  • "آئین خوش حسابی" در رادیو صبا

  • نگاهی به انواع و نقش تشویق در «زندگی به وقت صبا»

  • پرهیز از شایعه پراکنی در «زندگی به وقت صبا»

  • «زندگی به وقت صبا» با عاقبت "عهد شکنی"

  • "آرزو" در «زندگی به وقت صبا»

  • خودسازی در «زندگی به وقت صبا»

  • اهمیت رعایت حقوق متقابل در «زندگی به وقت صبا»