دغدغه های دانشجویان با «نورهان» به رادیو می آید

رادیوصبا در برنامه جدید «نورهان» با نگاهی طنز به بیان مسائل و مشكلات دانشجویان می پردازد.

1402/09/11
|
10:07
|

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، «نورهان» عنوان برنامه جدیدی از این شبكه رادیویی است كه با همكاری دانشگاه صدا و سیما تهیه و پخش می‌شود.

فاطمه فرجامی فر تهیه كننده این برنامه بیان كرد، «نورهان» برنامه هم افزا با همكاری دانشجویان دانشگاه صدا و سیما در رشته‌های مختلف است كه در آن دانشجویان رشته‌های نویسندگی و تهیه كنندگی در تهیه بخش‌های مختلف همكاری می كنند.

وی افزود: این برنامه در قالب تركیبی با هدف بیان دغدغه‌های دوران دانشجویی تهیه می‌شود از آنجایی عوامل این برنامه دانشجو هستند و از نزدیك بسیاری از مسائل و مشكلاتی كه موضوع برنامه می شود را درك كرده اند، به سادگی و صمیمانه تر می توان در این برنامه دغدغه‌های دوران دانشجویی را بیان كرد.

تهیه كننده برنامه درباره آیتم‌های مختلف این برنامه توضیح داد، « مامان فوق تحصیل، خوابگاه لیل النهار، گزاررش ، دمی با استاد و نمایش منیژه و منیره عنوان آیتم‌های این برنامه است كه با زبان طنز تقدیم مخاطبان می‌شود.
آیتم «مامان فوق تحصیل» در قالب نمایش از مسائل و مشكلات مادران دانشجو می گوید و خوابگاه «لیل النهار» با نگاهی طنز مشكلات و مسائل دانشجویان در خوابگاه و محاله سكونت مطرح می كند.

بخش گزارشی این برنامه دارای سوالاتی است كه توسط خود دانشجویان طراحی و پاسخ داده می‌شود و « دمی با استاد» عنوان آیتم ادبی این برنامه است كه با اساتید دانشگاه شوخی می كند و طنازانه درخواست ها و دغدغه های استاد و دانشجو را بیان می كند.

منیژه و منیره شخصیت‌های یك نمایش طنز هستند كه در آن نقش مادران دانشجویی را دارند، كه كنار هم می نشینند و از درد و دل‌ها و مشكلات فرزندان دانشجو می‌گویند.
فرجامی‌فر در پایان گفت: موضوعات این برنامه نیز برگرفته شده از مسائل دوران دانشجویی است مثل ازدواج دانشجویی، مشاغل دانشجویی، وام دانشجویی و ایاب و ذهاب دانشجویان .

«نورهان» روزهای پنجشنبه ساعت 12:30 به تهیه كنندگی فاطمه فرجامی‌فر و بازیگری جمعی از دانشجویان دانشگاه صدا و سیما تقدیم مخاطبان می‌شود.

دسترسی سریع