گاو از بزرگان است!

كتاب گاو از بزرگان است! نوشته اسماعیل امینی است این كتاب را انتشارات سروش منتشر كرده است. این كتاب روایت‌های طنز جذابی از زندگی امروز است.

1400/09/03
|
06:40


نویسنده با استفاده از موضوع انتخاب به جامعه پرداخته و دغدغه‌ها و مشكلات جامعه را بیان كرده است. رسالت طنز همواره در تاریخ ادبیات پرداختن به مشكلات جامعه بوده و با استفاده از زبانی كه كسی را نرنجاند مسائل را بیان كرده است.

دسترسی سریع