شعر طنز

شنونده شعر طنزی از سروده های محمد تقی كهنمویی باشید كه در سال 1349 سروده شده است.

1401/07/24
|
11:10
دسترسی سریع