شعر طنز

شنونده شعر طنزی از سروده های محمد تقی كهنمویی باشید كه در سال 1349 سروده شده است.

1401/06/29
|
06:10
دسترسی سریع