مجتبی احمدی

تولد: 1360 در كرمان

شاعر ، نویسنده، روزنامه نگار و طنزپرداز

1399/04/25
|
11:35

او در مقطع كارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی تحصیل كرده است.

و در حال حاضر مسئول واحد آفرینش های ادبی و دفتر طنز حوزه هنری استان كرمان است.

آثار مجتبی احمدی:

مجموعه شعر «درختان بی تاب» (سوره مهر، 1390)

مجموعه شعر «پاهای تو منهای یك» شعر سپید برای نوجوانان با موضوع دفاع مقدس (كانون پرورش فكری، 1392)

مجموعه شعر عاشورایی «ادامه ی آفتاب» (گردآوری، سوره مهر، 1391)

او همچنین دبیر پنج دوره جشنوارۀ «طنز كرمان» با عنوان «خارستان» و همچنین دبیر برگزاری پنج دوره شب شعر طنز «دولخ» و نیز سردبیر گاهنامۀ طنز «دولخ» و در حاشیه،مسئول واحد آفرینش های ادبی و دفتر طنز حوزه هنری استان كرمان بوده است و ظاهراً هنوز نیز هست.

او مقامات بسیاری نیز در جشنواره های طنز كشور به دست آورده است.

دسترسی سریع