كسب عنوان دوم جشنواره شعر طنز "نمكدان"

كارشناس آفرینش‌های ادبی كانون استان قزوین موفق به كسب عنوان دوم نخستین دوره از جشنواره ملی "شعر طنز نمكدان" با موضوعات مرتبط با بیماری "كرونا ویروس جدید" شد.

1399/07/22
|
08:23

به گزارش روابط عمومی اداره كل كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان قزوین، با به پایان رسیدن نخستین دوره از جشنواره ملی شعر طنز نمكدان و انجام داوری ها، «مهدی مردانی» كارشناس آفرینش‌های ادبی كانون استان قزوین به عنوان رتبه دوم این رقابت معرفی شد.

گفتنی است، نخستین دوره از جشنواره ملی "شعر طنز نمكدان" با موضوعات مرتبط با بیماری "كرونا ویروس جدید" برگزار شد.

در این جشنواره كه با حمایت و همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كشور برگزار شد، 206 شعر طنز را از 107 شاعر طنزپرداز كشور به رقابت گذاشته شد كه بنا شده كتابی از آثار برگزیده این جشنواره منتشر شود تا همانند یك دایره المعارف و آلبومی ارزنده و ماندگار از تولیدات فرهنگی و هنری با زمینه طنز و با موضوع كرونا را فراهم بسازد كه در آینده و به مرور زمان، ارزش بیشتری یافته و حتی می تواند به عنوان منبعی مورد اطمینان برای مورخان و مطالعات جامعه شناختی در دهه های بعدی قرار گیرد.

"ناصر فیض"، "دكتر محمدرضا قیصری" و "محمد فرازی" اعضا هیئت داوران این رویداد فرهنگی و ادبی بودند.

دسترسی سریع