آثار طنز عبدالرحمن جامی را در كجا بخوانیم؟

مجلد دیگری از مجموعه گزیده طنز در زمره آخرین بازمانده‌های قلم مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد باعنوان «گزیده آثار منثور طنز عبدالرحمن جامی» توسط انتشارات كتاب نیستان منتشر شد.

1401/06/28
|
06:35

معرفی جامی
جامی از شاعران و ادیبان نامدار ایرانی قرن نهم و صاحب آثاری چون نفحات الانس، بهارستان و هفت اورنگ است. جامی از معدود شاعران ایرانی است كه در زمان حیات، در میان عوام و خواص و حاكمان و دولتمردان عصر، صاحب شأن و حرمت و اعتبار بوده و با مرور مطایبات و شوخی‌های بی‌پروایی كه از او در حضور حاكمان و قاضیان و فقیهان نقل شده است، می‌توان میزان حرمت و جایگاه او را در نزد آنها سنجید و اندازه گرفت.

گرایش جامی به طنز و شوخ طبعی، نه فقط به خاطر تمایل شخصی او، بلكه برخاسته از یك اعتقاد و انجام دستورالعملی اخلاقی و دینی است. به عبارت دیگر او همواره ترجیح داده سخن راست و حقیقت دین را با بیان شیرین و طنزآمیز بیان كند و بر تأثیرگذاری آن بیافزاید.

مرور گزیده‌ای از سلسله الذهب
این كتاب در بخش نخست به مرور گزیده‌ای از سلسله الذهب در سه بخش پرداخته است و پس از آن نگاهی گزیده به طنز در سلامان و ابسال، سبحه البرار، تحفته الاحرار و خردنامه اسكندری انداخته است.

مجموعه‌ای كه كوشیده با دقیق شدن بر ظرایف و نكات طنز آمیز شاعران و نویسندگان كهن ایران زمین، ضمن انجام پژوهشی تازه در آثار آنها، نگاهی بر یكی از گونه‌های روایت زبانی آنان داشته باشد.

از سوی دیگر این مجموعه در تلاش است تا قدمت و سیره و شیوه طنزپردازی در ادبیات ایران را از دریچه نگاه خود بازخوانی و ثبت كند.

مجموعه مورد اشاره در سال 1395 به كوشش زنده‌یاد زرویی و با پژوهش و همراهی نسیم عرب امیری در دست تألیف و تهیه قرار گرفت و سعی كرد از چند زاویه مقوله طنز نویسی را مورد توجه قرار دهد.

نخست سیر روایت طنز در تاریخ ادبیات ایران و در كنار آن بازخوانی سنن و فرهنگ عامه و اندیشه ایرانیان در هر عصر. در كنار این موضوع ایجاد متونی خلاصه و كلاسه شده كه محتوای آن به طور معمول برای مخاطبان كم‌حوصله این روزگار مناسب به شمار می‌رود را نیز باید به این موضوعات اضافه كرد.

خبرنگار : فاطمه تركاشوند

دسترسی سریع