آخرین بازمانده‌های قلم طنز زرویی نصرآباد منتشر شد

كتاب گزیده طنز «حكیم سوری» اثر ابوالفضل زرویی نصرآباد توسط انتشارات كتاب نیستان منتشر شد.

1401/06/22
|
05:34

كتاب گزیده طنز «حكیم سوری» به كوشش ابوالفضل زرویی نصرآباد به‌تازگی توسط انتشارات كتاب نیستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌كتاب در زمره آخرین بازمانده‌های قلم مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد است. مجموعه‌ای كه كوشیده با دقیق شدن بر ظرایف و نكات نغز و طنز آمیز شاعران و نویسندگان كهن ایران زمین، ضمن انجام پژوهشی تازه در آثار آنها، نگاهی تخصصی و خاص بر یكی از گونه‌های روایت زبانی آنان داشته باشد.

از سوی دیگر این مجموعه در تلاش است تا قدمت و سیره و شیوه طنزپردازی در ادبیات ایران را از دریچه نگاه خود بازخوانی و ثبت كند.

مقوله طنزنویسی از چند زاویه
این‌مجموعه در سال 1395 به كوشش مرحوم زرویی و با پژوهش و همراهی نسیم عرب امیری در دست تألیف و تهیه قرار گرفت و در آن سعی شد از چند زاویه مقوله طنز نویسی را مورد توجه قرار دهد.

نخست سیر روایت طنز و شوخ‌طبعانه در تاریخ ادبیات ایران و در كنار آن بازخوانی سنن و فرهنگ عامه و اندیشه ایرانیان در هر عصر. در كنار این موضوع ایجاد متونی خلاصه و كلاسه شده كه محتوای آن به طور معمول برای مخاطبان كم‌حوصله این روزگار مناسب به شمار می‌رود را نیز باید به این موضوعات اضافه كرد.

حكیم سوری
این مجموعه در مجلد پیش رو به سراغ میرزا تقی خان دانش اشرفی ملقب به حكیم سوری و ضیا لشكر رفته و گزیدهای از آثار او را عرضه كرده است.

ضیا لشكر از ادبا و شاعران قرن سیزدهم به شمار می‌رود كه از فعالیت و آثار ادبی او در متون كمتر سخنی به میان آمده و بیش از هر چیز بر منش و رفتار آرام او و نیز القاب و مشاغل دیوانی‌اش سخن رفته است.

این در حالی است كه حكیم سوری در زمره شعرا و ادبایی به شمار می‌رود كه در كنار زبان طنزآمیز و شیرین خود در شعر، آراسته به غنای لفظی و معنوی و كاربرد وسیع صنایع ادبی و فنون بلاغی است.

او بی آنكه بخواهد این تصنعات و تكلفات را به چشم بكشد، با پرهیز از سختگویی و فدا كردن معنی، به استادی تمام، آثاری شیرین، خواندنی و ماندنی خلق كرده است.

دیوان حكیم سوری كه این اثر گزیده‌ای از آن را بازگو كرده، جدای از نمایش گستره مطالعات و دانسته‌های شاعر كه در قالب اشارات و تلمیحات، خواسته و ناخواسته، در سروده‌هایش بازتاب یافته، سرشار از مضامین تازه، صنایع بدیع و ظرافت‌های كلامی است.

خبرنگار : فاطمه تركاشوند

دسترسی سریع