اضافه شدن موضوع «شیرین ابوعاقله؛ دختر فلسطین» به سومین جشنواره كاریكاتور روز جهانی قدس

دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی كاریكاتور روز جهانی قدس تصمیم گرفت برای گرامیداشت «شیرین ابوعاقله» و محكوم كردن رژیم نژادپرست اسرائیل، یك موضوع دیگر به موضوعات سومین جشنواره اضافه كند.

1401/03/01
|
11:24

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی كاریكاتور روز جهانی قدس با صدور بیانیه ای از اضافه شدن یك موضوع دیگر به سومین جشنواره كاریكاتور روز جهانی قدس خبر داد.

بیانیه این دبیرخانه به شرح زیر است؛

باسمه تعالی

رژیم اشغالگر قدس كه هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده می‌كند، در آستانه هفتاد و چهارمین سال تاسیس این رژیم منحوس، با قتل یك خبرنگار مسیحی، جهان آزاد و آزادیخواهان جهان را شوكه كرد.

گرچه این رژیم منحوس، تاكنون خبرنگاران، هنرمندان و حتی دانشمندان متعددی را در داخل و خارج مرزهای فلسطین ترور كرده است، اما كشتن یك خانم خبرنگار، آنهم در حالی كه لباس ویژه رسانه‌ها را بر تن داشت، تمامی قواعد انسانی و قوانین بین‌المللی را به سخره گرفت.

از این رو، دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی كاریكاتور روز جهانی قدس تصمیم گرفت برای گرامیداشت خانم شیرین ابوعاقله، این خبرنگار مظلوم، و نیز محكوم كردن جنایت جدید رژیم نژادپرست اسرائیل، یك موضوع دیگر به موضوعات سومین جشنواره اضافه كند.

«شیرین ابوعاقله؛ دختر فلسطین» موضوعی است كه به دو موضوع قبلی مسابقه اضافه می‌شود.

بنابراین كارتونیست‌های شركت‌كننده می‌توانند آثار خود را در سه موضوع زیر به سومین جشنواره كاریكاتور روز قدس ارسال كنند:

1. خیانت برخی سران عربی در عادی سازی روابط با اسرائیل

2. نكبت روز نكبت (روز تأسیس اسرائیل و آوارگی مردم فلسطین)

3. شیرین ابوعاقله؛ دختر فلسطین

همچنین هنرمندانی كه تاكنون آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال كرده‌اند نیز می‌توانند در موضوع جدید، حداكثر 3 اثر دیگر ارسال كنند.

دبیرخانه جشنواره بین‌المللی كاریكاتور روز جهانی قدس

دسترسی سریع