آقا باش، خانم باش روزهای زوج از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

آقا باش، خانم باش

مسابقه شناخت همسران از نوع طنز

«آقا باش خانم باش»

تهیه كننده: فرشته علیپور
مجریان: امین ضیایی و فاطمه عباسی

فیلمبردار: حمید پوراسدی

1398/09/18
|
10:59
دسترسی سریع
آقا باش، خانم باش