صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای زوج از ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه

«آقا باش خانم باش»

تهیه کننده: فرشته علیپور
مجریان: امین ضیایی و فاطمه عباسی

فیلمبردار: حمید پوراسدی

مرتبط با این