صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

روزهای زوج از ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

تهیه کننده: رضا عزتی

بازیگران: صاحبه عظیمی، مهبد قناعت پیشه، رضا احدی

فیلمبردار: حمید پوراسدی

مرتبط با این