صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

«در جستجوی سیمرغ»

روایتی شنیدنی از منطق الطیر عطار نیشابوری

با اجرا و کارشناسی: سعید یوسف نیا (شاعر و پژوهشگر ادبی)

در داستان منطق‌الطّیر، گروهی از مرغان برای جستن و یافتن پادشاهشان سیمرغ، سفری را آغاز می‌کنند. در هر مرحله، گروهی از مرغان از راه بازمی‌مانند و به بهانه‌هایی پا پس می‌کشند، تا این‌که پس از عبور از هفت مرحله، از گروه انبوهی از پرندگان تنها «سی مرغ» باقی می‌مانند و با نگریستن در آینه حق درمی‌یابند که سیمرغ در وجود خود آن‌هاست. در نهایت با این خودشناسی مرغان جذب جذبه خداوند می‌شوند و حقیقت را در وجود خویش می‌یابند.


***

🌙 غنیمت بداریم ماه مبارک رمضان را که هنگامه خودشناسی، تفکر و عبادت است...

✨التماس دعا✨

مرتبط با این