صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ویژه برنامه شاد "روز صبا، نوروز صبا"
ایام نوروز شنبه تا ٥شنبه ساعت ٠٨:٣٠ تا ١٠:٠٠
تهیه کننده گروه اول: #سحر_جولایی
با اجرای: #محمدرضا_قلمبر #گلچهره_زند
نویسنده: #مهدی_پوراسماعیلی
گزارشگر: #محمدرضا_میرحسینی

🌼🌼🌼

تهیه کننده گروه دوم: #علیرضا_محمدنیا
با اجرای #علیرضا_تابان #نگین_خواجه_نصیر
نویسنده: #ابوالفضل_طاهری
گزارشگر: #امیر_عضد

مرتبط با این