صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 20:00 به مدت 120 دقیقه

جنگ شاد شبانه به همراه بخش هایی طنز

تهیه کننده: رضا عزتی
مجریان: امیر زنده دلان و پیمان قریب پناه

فیلمبردار: حمید پوراسدی

مرتبط با این