صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه ها از ساعت 15:30 به مدت 90 دقیقه

تهیه کننده: سجاد کلبادی نژاد

مجری-بازیگران: مهدی پر، علیرضا دیلمی، شیرین سپهراد

فیلمبردار: حمید پوراسدی

مرتبط با این