صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

«سکانس صدا»
معرفی چهره های هنر دوبله و مروری بر آثار ماندگارشان
روزهای پنجشنبه 10:00 تا 11:00 / تکرار جمعه ها
ساناز باقری تهیه کننده، علیرضا تابان مجری، شیرین روستایی نویسنده و آیتم ساز

مرتبط با این