سكانس صدا پنجشنبه ها از ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو صبا

سكانس صدا

گفت و گویی صمیمی با "عباس نباتی"

«سكانس صدا»
معرفی چهره های هنر دوبله و مروری بر آثار ماندگارشان
روزهای پنجشنبه 10:00 تا 11:00 / تكرار جمعه ها
ساناز باقری تهیه كننده، علیرضا تابان مجری، شیرین روستایی نویسنده و آیتم ساز

1397/02/15
|
08:00
دسترسی سریع
سكانس صدا