بُرد بُرد یكشنبه - سه شنبه از ساعت 11:00 به مدت 20 دقیقه

رادیو صبا

بُرد بُرد

بُرد با شماست كه همراه رادیو صبا هستید

مسابقه "برد برد"

تهیه كننده: ساریا چهری
مجری: رضا شجاعی

عكس و فیلم: حمید پوراسدی

1399/03/21
|
10:27
دسترسی سریع
بُرد بُرد