همپای صبا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

همپاي صبا

رادیو صبا؛ همدل و همپای شما

مسابقه زنده «همپای صبا»

كاری از پخش و نظارت رادیو صبا

🔷تهیه كننده: محسن جواهری
🔶گوینده: مهدی پَر

شنبه تا چهارشنبه 15:30 تا 16:00
📻 موج FM 1055

1396/11/03
|
10:05
دسترسی سریع
همپای صبا