صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 15:30 به مدت 90 دقیقه

تهیه کننده: سجاد کلبادی نژاد

مجری-بازیگران: امیرزنده دلان، نازنین مهیمنی و آسیه گرجی

فیلمبردار: حمید پوراسدی

مرتبط با این