صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 تا 10:00 به مدت 120 دقیقه

تهیه کننده گروه اول: مژده آقامحمدی
مجری-بازیگران: محمدرضا قلمبر و گلچهره زند

تهیه کننده گروه دوم: سجاد کلبادی نژاد
مجری-بازیگران: محمدرضا قلمبر و مهبد قناعت پیشه

فیلمبردار: حمید پوراسدی

مرتبط با این