صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه-دوشنبه-چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 15 دقیقه

🎯
نویسنده و تهیه کننده: #نسیم_السادات_صباغان
بازیگران: #آسیه_گرجی #محمدرضا_قلمبر #مهبد_قناعت_پیشه
روزهای پخش: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 12:45
تکرار: پنجشنبه و جمعه

مرتبط با این