صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه، سه شنبه، پنجشنبه از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

مسابقه شاد و پرهیجان "دو در بیست"
روزهای یکشنبه و سه شنبه ١١:٠٠ تا ١١:٣٠
🔷تهیه کننده: آرام کریمی
🔶مجری: معصومه صادقی
♦️ بازیگر: علیرضا تابان

مرتبط با این