صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه، سه شنبه، پنجشنبه از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه ای از گروه مسابقات و تفریحات

🔷تهیه کننده: آرام کریمی
🔶مجری: معصومه صادقی

♦️ بازیگر: علیرضا تابان

روزهای یکشنبه و سه شنبه 11:00 تا 11:30
📻 موج FM ١٠٥٥

مرتبط با این