ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

دور دنیا در 15 دقیقه

دور دنیا در 15 دقیقه

هر روز از ساعت 11:00 به مدت 15 دقيقه

بازدیدشده
پسندشده

برنامه "دور دنیا در 15 دقیقه" به معرفی جاذبه ها و اماکن دیدنی ایران و جهان اختصاص دارد.

مرتبط با این