صبامك هر روز از ساعت 6:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

صبامك

پاسخ «صبامك» به پیامك های بهاری شنوندگان

🌼✉️

با اجرا و نویسندگی : #محمد_اوزی
گویندگان: #شیدا_زینی #روح_الله_طالبی
شاعر: #محمد_جاوید

1398/01/03
|
07:00
دسترسی سریع
صبامك