صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 08:00 به مدت 30 دقیقه

📱
✉️ برنامه صبامک (هر روز ساعت 8صبح)
با اجرا و نویسندگی #محمد_اوزی (عمو صبامکی)
گویندگان: #شیدا_زینی #روح_الله_طالبی
شاعر: #محمد_جاوید

✅ شماره پیامک رادیو صبا 300001055

مرتبط با این