مباحث نظری و نقد كارگاهی آثار طنز با حضور دكتر اسماعیل امینی

اولین جلسه طنز مباحث نظری و نقد كارگاهی آثار طنز با حضور دكتر اسماعیل امینی به صورت آنلاین در پایگاه خبری گلونی برگزار شد.

به گزارش سایت خبری گلونی، دكتر امینی در این جلسه درباره طنز خوب و ماندگار صحبت كرد و افزود كه طنز مثل هنرهای دیگر تعریف‌شدنی نیست.چون علوم پایه بنیان تحقیقات علمی ما را بنا كرده است، با تعاریف سر و كار دارند و این در حالی است كه مسائل هنری اساساً جای خیلی چیزها نیست.

غیر ممكن است كسی بتواند شعر و همین‌طور طنز را تعریف كند. البته تحت فشار رسانه‌ها و دانشگاه‌ها اساتید تعریف‌هایی را ارائه دادند كه هیچ‌كدام چیزی را روشن نمی‌كند و در نهایت نمی‌توان یك تعریف مشخص مثل تعاریف مباحث علمی ارائه كرد و آن را معیار قرار داد.

دكتر امینی در ادامه به این نكته مهم اشاره كردند كه یك طنزنویس نباید مهار ذوق و هنر خود را در دست مخاطب قرار دهد و هر چیزی كه به ذائقه مخاطب خوش آمد بنویسد.

همچنین طنزنویس نباید تمام اندیشه خود را فقط در اختیار تحولات خبری بگذارد و به جنبه‌های دیگر نپردازد. این به خودی خود بد نیست ولی اگر مهار هنر را فقط در دست آن قرار ندهیم بهتر است. یك طنزنویس باید تكنیك‌ها و اصول را بشناسد و بعد با توجه به ذوق و هنر خود از آنها استفاده كند.


اولین جلسه مباحث نظری و نقد كارگاهی آثار طنز ، در سوم تیرماه در اسكای‌روم برگزار شد كه در این صفحه 👇 قابل دریافت است.


****

برگرفته از سایت خبری گلونی https://golvani.ir

1399/04/15
|
09:36
دسترسی سریع