لبخند ایران هر روز از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

لبخند ايران

لبخند ایران

Bootstrap Image Preview

«لبخند ایران» عنوان برنامه ای طنز از مراكز استان ها است كه با هدف آشنایی مخاطبان با هنرمندان سایر استان ها از رادیو صبا پخش می شود . این برنامه شامل نمایش ها و لطیفه های طنز همراه موسیقی محلی است.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
لبخند ایران