كتاب خند شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

كتاب خند

كتاب خند

Bootstrap Image Preview

برنامه" كتاب خند" با هدف معرفی آثار طنز و آشنایی مخاطبان با این آثار هر هفته یك كتاب طنز را برای مخاطبان می خواند .

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
كتاب خند