صباپرس جمعه از ساعت 9:00 به مدت 90

رادیو صبا

صباپرس

صباپرس

Bootstrap Image Preview

برنامه تركیبی-نمایشی "صباپرس" با هدف شادی آفرینی اخبار هفته را با زبان طنز بیان می كند .

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
صباپرس