صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مسابقه بی سابقه

مسابقه بی سابقه

يکشنبه - سه شنبه از ساعت 17:30 به مدت 15 دقيقه

مسابقه بی سابقه

Bootstrap Image Preview

طنز نمایشی در قالب مسابقه در "مسابقه بی سابقه" سوالات مختلف با اجرای بازیگران برنامه مطرح می شود که پاسخ های طنزآمیزی را به دنبال دارد و موجبات شادی مخاطبان را فراهم می کند. ساریا چهری تهیه کننده ، امیر ایلخانی نویسنده و محمدرضا قلمبر ، بهنام قربانی و صاحبه عظیمی بازیگران این برنامه هستند.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0