صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

یكشنبه - سه شنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

جدی نگیرید، جدی بگیرید

Bootstrap Image Preview

برنامه "جدی بگیرید، جدی نگیرید" کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو صبا به مسائل روز جامعه از دیدگاه طنز بر مبنای اقتصاد مقاومتی و ترویج برخی مصادیق آن ھمچون: صرفه جویی، مصرف بھینه و حمایت از تولیدات داخلی و... می پردازد.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 110 / 0
  • تعداد نظرات: 0/ 0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0