صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 16:00 به مدت 30 دقيقه

صباتیک

Bootstrap Image Preview

«صباتیک» عنوان كاری از گروه تفریحات و مسابقات رادیو صباست كه روزهای دوشنبه و پنجشنبه با هدف ایجاد نشاط و سرگرمی برای مخاطبان از رادیو صبا پخش می شود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000102
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 35 / 0
  • تعداد نظرات: 0/ 0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0