صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 20 دقیقه

یادم تو را فراموش

Bootstrap Image Preview

مسابقه ای با رویکرد طنز در راستای «تمرکز ذهن»
شماره پیام کوتاه: 300001055 شماره تلفن برنامه: 22653043 پست الکترونیک: radiosaba@irib.ir

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 13295 / 7
  • تعداد نظرات: 13/ 2
  • پسندیده شده: 23
  • پسندیده نشده : 1