صباهنگ (زنده) شنبه تا جهارشنبه از ساعت 18 به مدت 90 دقیقه

رادیو صبا

صباهنگ

صباهنگ (زنده)

Bootstrap Image Preview

برنامه ای موسیقی محور كه با پخش ترانه های درخواستی، فضای شادی را برای مخاطبان این شبكه ایجاد می كند. این برنامه با بخش های گزارش، موسیقی فیلم، تكمیل شعر و تركیب ترانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 به مدت 90 دقیقه از رادیو صبا پخش می شود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
صباهنگ