صبامك هر روز از ساعت 6:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

صبامك

صبامك

Bootstrap Image Preview

صبامك برنامه تعاملی است كه با محوریت تعامل با مخاطبان طراحی شده است،این برنامه با شعار "جواب پبامك با صبامك" كاری از گروه مسابقات و تفریحات، از شنبه تا پنج شنبه ساعت 11صبح به مدت 30 دقیقه از رادیو صبا پخش می شود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
صبامك