صد و یك راه برای كتاب نخواندن پنجشنبه و جمعه از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

صد و يك راه براي كتاب نخواندن

صد و یك راه برای كتاب نخواندن

Bootstrap Image Preview

ا دراین برنامه با 101 راه مخاطب را با یك كتاب آشنا می كنیم بدون اینكه از او بخواهیم آن را بخواند، مثلا از طریق پخش بخشی از فیلم كه بر اساس یك كتاب تهیه شده ، پخش موسیقی و یا پخش بخش های از كتاب صوتی كه تهیه می كنیم و ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
صد و یك راه برای كتاب نخواندن