دكتر صبا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو صبا

دكتر صبا

دكتر صبا

Bootstrap Image Preview

برنامه طنز "دكتر صبا " با بیان مسایل اجتماعی و فرهنگی با نگاهی طنز برای مخاطبان نسخه شادی و لبخند می پیچید.این برنامه كه پاسخگوی سوالات بیماران خود با بیان طنز است ، هر روز ساعت 6:45 صبح به مدت 15 همراه مخاطبان رادیو صبا میشود.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
دكتر صبا