لبخند ایران هر روز از ساعت 12 به مدت 30

رادیو صبا

لبخند ايران

لبخند ایران

Bootstrap Image Preview

"لبخند ایران " عنوان برنامه ای طنز از مراكز استان ها است كه با هدف آشنایی مخاطبان با هنرمندان سایر استان ها از رادیو صبا پخش می شود . این برنامه شامل نمایش ها و لطیفه های طنز همراه موسیقی محلی است.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
لبخند ایران