هزارو چهارصد منهای یك هر روز از ساعت 14:30 به مدت 15

رادیو صبا

هزار و چهارصد منهاي يك

هزارو چهارصد منهای یك

Bootstrap Image Preview

هزارو چهارصد منهای یك عنوان برنامه ای مستند روایی است كاری از گروه مسابقات وتفریحات رادیو صبا كه باهدف مرور اتفاقات طنز سال گذشته پخش می شود .

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
هزار و چهارصد منهای یك