از تبار موسیقی پنجشنبه و جمعه ساعت از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

از تبار موسيقي

از تبار موسیقی

Bootstrap Image Preview

در این برنامه به صورت نمایش به سرگذشت موسیقی ردیفی ایرانی از زمان ناصرالدین شاه پرداخته می شود .

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
از تبار موسیقی