مسابقه دو راهی هر روز از ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

مسابقه دو راهي

مسابقه دو راهی

Bootstrap Image Preview

این مسابقه بر پایهٔ هوش، قدرت ذهن و حافظه افراد طراحی شده كه رویكرد اصلی آن شادی و سرگرمی است.

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
مسابقه دو راهی