می‎دونی می‎تونی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 به مدت 30دقیقه

رادیو صبا

مي‎دوني مي‎توني

می‎دونی می‎تونی

Bootstrap Image Preview

مسابقه ای در قالب طنز با رویكرد تقویت حافظه و محك زدن توانایی های مخاطبان

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
می‎دونی می‎تونی