نَقل نُقلستان شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

نَقل نُقلستان

نَقل نُقلستان

Bootstrap Image Preview

آشنایی با طنزپردازان معاصر كشور (به همراه گفت وگویی صمیمی و معرفی آثارشان)

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
نَقل نُقلستان