شكرشكن پنجشنبه و جمعه از ساعت 14:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو صبا

شكرشكن

شكرشكن

Bootstrap Image Preview

یك مجله صوتی با رویكرد طنز در قالب موضوعات فرهنگی، هنری و اجتماعی

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055
دسترسی سریع
شكرشكن