یك روز خط خطی پنجشنبه و جمعه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو صبا

يك روز خط خطي

یك روز خط خطی

Bootstrap Image Preview

آیتم های مختلف طنز با موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هنری، یادی از پبشكسوتان و درگذشتگان حوزه طنز ، گفت و گو با هنرمندان و....

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001055

خبرها

دسترسی سریع
یك روز خط خطی